fbpx
Share

Дигиталнен нотариус и токенизация на фактури са две технологии, които имат потенциала да революционизират индустрията за търговско финансиране и да подобрят иновациите в бизнеса. Това стана ясно по време на панелна дискусия на Dutch Blockchain Week, състояла се в присъствието на над 90 експерти и заинтересовани страни от бранша.

Дигиталният нотариус използва блокчейн технология, за да осигури сигурен и проверим запис на транзакции, като прехвърляне на активи или изпълнение на договори, автоматично и ефективно.

Токенизираното фактуриране е метод за представяне на стойността на фактурата с помощта на токени, които могат да се търгуват и обработват по-ефективно и прозрачно от традиционните методи за фактуриране.

Децентрализираните финанси (DeFi) представлява екосистема от финансови приложения, изградени с блокчейн технология. Тази екосистема обещава глобална и отворена алтернатива на всяка настояща финансова услуга.

Фактурирането не е изключение. Фактурите наброяват приблизително 550 милиарда годишно, вкл. хартиени и електронни ( данните са за 2019 г.)

Електронните фактури се очаква да нараснат с до 400% през следващите години. В момента повечето фактури все още са документи на хартиен носител, но електронното фактуриране става все по-разпространено. Прогнозите показват, че до 2030 г. електронното фактуриране ще замени хартиените фактури като преобладаваща форма на фактуриране.

Цифров нотариус

Цифровият нотариус има за цел да създаде напълно дигитализиран процес за регистриране на компании и търговия с дяловете на собствениците.

Това ще стане възможно чрез създаването на напълно дигитализиран регистър на собствениците, който позволява търговия с акции без необходимост от нотариус. Това ще направи процеса на учредяване и търговия с дялове на дружества с ограничена отговорност по-ефективен, достъпен и по-бърз. Това не означава, че ролята на нотариуса ще бъде премахната, а по-скоро ролята им ще бъде предефинирана.

Токенизираното доказателство за собственост е цифрово представяне на собственост върху актив, изкуство или други физически или цифрови елементи. Използва се блокчейн технология, за да създаде уникален, проверим токен, който представлява собствеността върху актива. Този токен може лесно да се прехвърля и проследява, предоставяйки прозрачност и сигурност за собствеността върху актива. Може също така да улесни прехвърлянето на собственост върху актива, тъй като токенът лесно се търгува на блокчейн платформа. 

Разбира се, има голямо разнообразие от активи, но да се фокусираме върху дялове в дружество с ограничена отговорност и дали използването на цифров нотариус може да опрости процесите, да спести време и да подобри достъпността.

В токенизирана екосистема ролята на нотариуса ще се измести към консултативна роля.

Токенизираното доказателство за собственост може да направи процесите по-прозрачни и ефективни за заинтересованите страни. Освен това токенизираните акции могат да включват повече информация от традиционните акции. Токените са програмируеми. Така могат да се добавят значителни предимства, примерно компаниите могат да възнаграждават акционерите въз основа на нови променливи, като напр.
колко дълго някой държи жетон.

Съществуват обаче рискове, свързани със споделянето на данни, като например възможността с тях да бъде злоупотребено. От съществено значение е да има мерки за защита на поверителността и осигуряване на здравословен баланс между прозрачност и поверителност. Поради това ще бъде необходима нова правна рамка, основана на добро управление и регулиране.

Ролята на нотариуса ще се промени в новия дигитален свят.

Вместо да бъдат пазачи, те ще действат като консултати. Токенизирането на акции и имущество ще увеличи ефективността и ще намали грешките. Въпреки това може да са необходими токенизирани самоличности и KYC (проверка „Опознай своя клиент“), за да се гарантира сигурността. Нотариусът може да служи като гарант на доверието в този процес. Ролята на нотариуса трябва да бъде токенизирана, а не самият нотариус, но за да се случи това, ще трябва да се подобри доверието на обществеността в блокчейн технологията.

Ролята на нотариуса ще остане актуална, но по-скоро функцията им ще бъде дигитализирана.

Например, въпреки че използването на блокчейн може да направи усилията срещу изпирането на пари по-ефективни, съществуват опасения относно токенизирането на завещанията. От нотариусите ще се изисква да гарантират, че няма да има множество копия, съхранявани в блокчейна.

 

Токенизация на фактури

Какво представлява пазара на фактури (Invoice Market)?

Пазарът на фактури е финансов пазар, на който фактурите се търгуват като финансови инструменти. Факторинг компаниите, банките и финтех компаниите, могат да продават фактури на институционални инвеститори, като печелят от разликата в стойността.

Бизнесите обикновено търгуват с фактури, ако искат да увеличат оборотния си капитал и да освободят средства, които могат да бъдат използвани за подобряване на тяхната краткосрочна ликвидност, плащане на разходи или нови инвестиции за разрастване на дейността им. Това се случва когато компаниите продават стоките или услугите си на кредит – особено на по-големи клиенти. Което означава, че те няма да получат плащане до определен момент в бъдещето. Пример за това могат да бъдат компаниите за снегопочистване, които работят през два конкретни зимни месеца, използвайки скъпо оборудване, но получават заплащане след 90 дни например. По този начин, като използва своите неплатени фактури като обезпечение, бизнесът може да продаде вземанията си. 

Чрез създаването на незаменим токен (NFT) за фактури, пазарът на фактури ще стане по-ефективен и ще преодолее проблеми като липса на стандартен формат на документи и трудности при проверка.

Това също позволява фактурите да бъдат широко достъпни за инвеститорите като нов клас активи.

Токенизирането на фактури е метод за представяне на стойността на фактура с помощта на токени, които могат да се търгуват и уреждат по-ефективно и прозрачно от традиционните методи. Технологията може да подобри ефективността и прозрачността на търговското финансиране и да подкрепи растежа и иновациите на бизнеса.

Токенизирането на фактури ще предотврати измами и ще улесни финансирането.

Едно потенциално предимство на токенизираните фактури е възможността за разделяне на фактурите на части, което ще улесни достъпа на компаниите до търговско финансиране.

Инвеститорите ще могат да купуват и продават части от фактури, за да управляват риска и да спечелят възвръщаемост на инвестицията.

Какви са потенциалните ползи от използването на блокчейн за разделянето на фактурите на части?

Няколко са ключовите предимства, включително по-добра ефективност, намалени рискове и подобрена прозрачност.

Едно от основните предимства е възможността за повишаване на ефективността чрез съхраняване на фактури в блокчейн и използване на система за оценяване на историята на плащанията на клиентите. Това би улеснило компаниите да прогнозират приходите си, да имат достъп до търговско финансиране и да намалят броя на неплатените фактури.

Друго предимство е потенциалът за намаляване на рисковете чрез използване на блокчейн за проверка на самоличността на клиентите и гарантиране, че те са кредитоспособни. Като съхраняват фактури и история на плащанията в блокчейна, компаниите и техните заинтересовани страни могат да видят как се използват средствата и да се уверят, че не се използват за подпомагане на нежелани страни. Тази повишена прозрачност може да помогне за изграждането на доверие между компаниите и техните партньори, а също така може да помогне за предотвратяване на измами и други видове финансови нарушения.

 

В заключение.

Дигиталният нотариус и токенизираните фактури имат потенциала да революционизират индустрията за търговско финансиране. Цифровата нотариална технология може да осигури сигурен и проверим запис на транзакциите, който може да помогне за предотвратяване на измами и да подобри ефективността на процеса на търговско финансиране. Това значително ще промени ролята на нотариусите.

Разделянето на части и токенизираното фактуриране може да се търгува и урежда по-ефективно и прозрачно от традиционните методи за фактуриране, подобрявайки ефективността и прозрачността на индустрията за търговско финансиране и подкрепяйки растежа и иновациите на компаниите.

Използването на блокчейн технология за дигитален нотариус и токенизация на фактури могат да подобрят индустрията за търговско финансиране, но изискват допълнителни изследвания и сътрудничество за преодоляване на предизвикателствата и реализиране на пълния им потенциал.

Материалът е съставен по панелна дискусия с участието на Емилиян Енев – председател на УС на Сдружение Startup Factory, провела се на кръгла сама в Koninklijke Industrieele Groote Club в Amsterdam, Нидерландия по време на Dutch Blockchain Week. Темата на дискусията бе Дигитален нотариус и Токенизиране на фактури, състояла се в присъствието на над 90 експерти и заинтересовани страни от бранша.

 

➤ Вижте още: Акцентите от Dutch Blockchain Week 2022

 

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект Развитие на дигитални и предприемачески умения в Русе и региона“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Similar articles

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Дигиталният маркетинг в Web 3.0 – коя ще е суперсилата в новата интернет мрежа?

Web 3 е нов модел на интернет с много по-голяма изчислителна мощ и потенциал. Включва напълно децентрализирани приложения от типа „peer-to-peer“, които са устойчиви на цензура и не могат да бъдат спрени от никого – дори от правителства или корпорации.

Америка за България - партньори на StartupFactory

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо- американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: us4bg.org

Лого БФЖ

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи активно вече шеста година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на ученици, студенти и възрастни от Русе и региона. Организираме обучения и тематични събития в три направления: ПРОГРАМИРАНЕ, ДИЗАЙН и ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Популяризираме възможностите, които предоставят децентрализираните технологии и БЛОКЧЕЙН и тяхното приложение в бизнеса. Предоставяме обучителни ресурси и свободни за ползване инструменти.

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.