fbpx
Share

Презентацията от втората лекция на Обучителната програма по предприемачество за жени включва подробно разжлеждане на бизнес модел, презентация за инвеститори, както и следните теми:

 • Стойностно предложение
 • Какво е вашето предимство?
 • Кои са вашите врагове?
 • Финансово планиране
 • Ценообразуване
 • Бизнес модела CANVAS
 • Какво ще загубят ако не станат ваши клиенти?
 • Най-важният фактор за успех: timing
 • Управление на екипи

Процес на валидация – през какви конкретни стъпки преминаваме при изграждане на бизнес модел?

Допълнителни материали и ресурси, споменати в хода на лекцията, които допълват темата и дават насоки за още по-задълбочено проучване :

The innovator’s dilemma / Дилемата на новатора

Това е книга от Клейтън Кристенсен. Според автора колкото по-успешна става компанията, толкова по-трудно се правят нововъведения.

Винаги трябва да слушате и да отговаряте на нуждите на най-добрите си клиенти и че трябва да съсредоточите инвестициите върху онези иновации, които обещават най-висока възвръщаемост.

Когато правите нещо, бъдете много внимателни към кого го таргетирате, на кого го предлагате, от кого искате обратна връзка.

Дилемата на новатора

Monetizing Innovation: How Smart Companies Design the Product

Книга от Мадхаван Рамануджам. Предлага изненадващи правила за успешна монетизация.

Практични методи и принципи, включително приложението им, може да откриете във файла.

Проверете готовността на клиента да плати или Willingness to pay (WTP) и помислете на каква база ще плащат клиентите ми. В всеки случай, цената трябва да е свързана с полезността, която давате.

Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen 

Книга от Donald A. Miller. Авторът разкрива седем универсални елемента, които могат да подобрят историите, които разказвате пред клиентите си.

Start With Why | Започнете със защо

Книга от Саймън Синек. Как великите лидери вдъхновяват всички да предприемат действия.

Една препоръка: Правете всеки ден по нещо малко

Правете всеки ден по нещо малко

Структура на презентация за инвеститори

Слайдовете трябва да се подредят по следния ред:

 1. Дефиниция на продукта
 2. Описание на болката на клиента – конкретен и ясен проблем
 3. Какво е решението? – как конкертно решаваме проблема
 4. Описание на решението – по-детайлно
 5. Пазарни сегменти или какве са пазарните възможности пред нас
 6. Конкуренция – как стоим спрямо нея
 7. Конкуренти – какви са нашите предимства за клиентите
 8. Първоначални резултати и клиенти, които вече имаме. Или важно стратеческо партньорство.
 9. Go-to-market стратежия – как може да се скалира бизнеса.
 10. План за бъдещето. Визия, която преследвате.
 11. Екип – ключови компетенции
 12. Каква сума търсите като инвестиция и за какво ще я използвате. Представяте възможност пред инвеститорите, от която те могат да се възползват.

Как се прави pre-money valuation – оценката на компанията преди инвестицията?

Чуйте в аудио файла:

как се изчислява оценката на компанията

Бизнес модел Canvas – как да го използваме ?

Това е една от най-популярните методологии, чрез която се описват основните аспекти на бизнеса и как те са свързани по между си. Дава цялостен поглед върху организацията. Свалете презентацията от тук.

1_S0tWooQZ2G2yYsI84EOVLQ.png

Вижте също материалите от:

първа лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

трета лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

четвърта лекция от Обучителната програма по предприемачество за жени

Вижте още от актуалните обучения за развитие на дигиталните умения на сдружение Startup Factory.

Презентацията от втората лекция в Обучителната програма по предприемачество за жени, включена в тази статия, принадлежи на Сдружение Стартъп Фектъри и не може да бъде разпространявана без изричното съгласие на собственика. Копирането ѝ без разрешение е забранено съгласно действащото законодателство.

Обучителната програма по предприемачество за жени е разработена от екипа на сдружение Startup Factory u се осъществява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Обучението се провежда в периода януари – март 2021г, като в него са включени 125 жени от цялата страна.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо активно вече шеста година за развитие на ключови дигитални умения на ученици и възрастни, както и за подпомагане на предприемаческата екосистема в България.