fbpx
Share

Актуалното обучение по киберсигурност е изключително важно, за да осигури на служителите знанията да разпознават потенциални заплахи, да разбират последиците от изтеглянето на подозрително съдържание и да прилагат безопасни практики.

Докато технологията играе важна роля в киберсигурността, човешкият фактор остава критичен елемент. Той е и най-силната защита, и най-слабата връзка. 

Служителите, често без да си дават сметка, стават канали за цифрови заплахи чрез своите ежедневни дейности. Безобидни на пръв поглед действия, като изтегляне или инсталиране на софтуер, могат да доведат до разрушителни последици, ако той е компрометиран. Ето защо необходимостта от практично обучение, което да отговаря на конкретните нужди на организацията, е от съществено значение за поддържане бдителността на служителите и създаване на устойчива защита срещу разнообразните цифрови заплахи.

Какво да имате предвид, когато избирате обучение по киберсигурност?

Цената

Инвестирането в обучение по киберсигурност за служители включва различни разходи, включително лицензи за софтуер, наемане на ИТ професионалисти и внедряване на инфраструктурни подобрения.

Тези разходи могат да натоварят бюджетите, особено за по-малките организации.

Освен това трябва да се вземат предвид и разходите за непрекъснато обучение и поддръжка, тъй като кибер заплахите се развиват бързо, изисквайки постоянно обновяване и обучение.

Лесен начин за преценяване на „цената“ е отговорът на въпроса: Какво ще ни струва ако днес загубим всичките си данни и/или те станат публично достъпни?

Кибер сигурност

Удобство

В днешната бързооборотна работна среда удобството е от съществено значение. Служителите търсят решения, които са лесни за използване, бързи за внедряване и комфортни за интеграция в техния ежедневен рутинен живот.

Обучителни програми, които прекъсват работния процес или изискват значително време, могат да се сблъскат с отпор, водейки до ниско ниво на прилагане.

Затова е от съществено значение да се постигне баланс между ефективното обучение и минималното нарушение на обичайните дейности, за да се гарантира ангажираността на служителите. Важно е да се отбележи, че и най-сигурната защита, ако е неудобна и времеемка няма да се използва.

Дори и минималната, но удобна защита е по-добре от нищо.

Кибер заплахи

Сигурност

Въпреки че себестойността и удобството са важни аспекти, те не трябва да изместват основната цел на обучението по киберсигурност: подобряване на сигурността.

Последиците от изтичане на данни далеч превъзхождат началните инвестиции в обучителни програми.

Затова организациите трябва да дадат приоритет на средства за обучение, които ефективно намаляват рисковете и защитават чувствителната информация. Това може да включва инвестиции в обстойни обучителни модули, симулиране на кибер заплахи в реално време и развитие на култура на осведоменост сред служителите.

👉 Kиберсигурност: 7+1 заплахи, за които да внимавате

Постигането на правилния баланс между цена, удобство и сигурност изисква стратегически подход.

Ето какво можем да ви предложим да направите:

  • Персонализирани обучителни програми. Търсете персонализирани обучителни програми, които се занимават с уникалните нужди и предизвикателства на вашата организация.
  • Разумни решения с ниски разходи. Ползвайте предварително записани видео обучения, като онлайн курсове, уебинари и виртуални симулации. Използвайте безплатни ресурси и инструменти с отворен код там, където е възможно, за да намалите разходите.
  • Лесни за използване потребителски интерфейси. Изберете приятни инструменти и платформи, които са интуитивни и изискват минимално обучение. Оптимизирайте процесите, за да гарантирате безпроблемна интеграция в съществуващите работни потоци.
  • Непрекъснато оценяване и подобрение. Редовно оценявайте ефективността на обучителните програми и коригирайте стратегиите, ако е необходимо. Търсете обратна връзка от служителите, за да идентифицирате области за подобрение и за да се справите с новите кибер заплахи.
  • Създаване на култура на сигурност на всички нива на организацията. Подкрепяйте служителите да бъдат внимателни към потенциални заплахи и акцентирайте върху важността на спазването на протоколите за сигурност. Като се култивира култура, в която сигурността е обща отговорност, служителите стават активни участници в защитата срещу кибер заплахи.
Обучение по киберсигурност

Важно е да се знае че дори скромните инвестиции в обучение по киберсигурност и основното разбиране за общите уязвимости могат да донесат значителни ползи в предотвратяването на голям спектър от кибер заплахи.

Класическата измама по имейл „Принцът на Нигерия“, при която хората получават непоискани имейли, обещаващи значителни финансови награди в замяна на малка предплатена сума лесно би била предотвратена с минимално обучение.

Служителите също ще могат лесно да разпознаят знаците на фишинг атаки, като общи поздравления, подозрителни имейл адреси и настоятелни искания за чувствителна информация, особено тези създаващи усещане за „спешност“.

Чрез налагането на култура на осведоменост и усвояването на основните принципи на киберсигурност, организациите овластяват своите служители да действат като първа защитна линия срещу често разпространените и лесни за избягване уязвимости.

И така, скромните инвестиции в образование могат да доведат до големи дивиденти.

И нашият съвет – не чакайте да се „опарите“ преди да се предпазите!

Уебинар сигурност

Автор на статията: Десислав Петров

Тази статия е част от серия публикации, които имат за цел да подобрят уменията на служителите на организациите на гражданското общество в областта на информационната сигурност.

В днешно време, когато информацията играе все по-голяма роля и организациите работят с голям обем от чувствителни данни, заплахите за информационната сигурност се увеличават. Недостатъчната информационна сигурност може да наруши конфиденциалността на данните, да изкриви тяхната достоверност и да ограничи достъпността им, което води до сериозни последици, вкл. загуба на доверие от страна на партньорите, финансови загуби и нарушаване на репутацията.

Анкета „Спокойни ли сте за информационната си сигурност и за сигурността във вашата организация❓“

👉 Моля, попълнете анкетата (отнема 2 мин.), а отговорите ви ще ни помогнат да ви предложим начини за укрепване на защитните мерки, за да се адаптирате към бързо променящата се цифрова среда и да изградите по-устойчиви информационни системи.

❗След като попълните анкетата ще получите достъп до необходимите обучения, ресурси и подкрепа, за да можете да подобри защитните практики и да изградите по-устойчива и сигурна информационна среда за себе си и в организацията, в която работите.

 

Десислав ПетровДесислав Петров е софтуерен разработчик и активен защитник на поверителността на личните данни. Познава инструментите и техниките за запазване на анонимност и сигурност при използване на интернет. Има интереси в сферата на изкуствения интелект.

 

EU Logo

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект InfoSec Skills+, който се реализира с финансовата подкрепа на Transatlantic Foundation по проект PROTEUS, съфинансиран от Европейския съюз. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция по образование и култура. Европейският съюз и представляващият орган не могат да носят отговорност за тях.

Подобни статии

Обучения по Дигитални умения по програма „DigComp 2.1“

Обучения по Дигитални умения по програма „DigComp 2.1“

Възползвайте се от най-актуалната възможност по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. на Агенцията по заетостта. Придобийте дигитални умения на базово ниво в съответствие с Европейската рамка – нива 1-2 от DigComp 2.1.

За Startup Factory:

Startup Factory logo

Startup Factory e сдружение с нестопанска цел, което работи от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на младежи и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в България. През 2022 г. организацията създаде платформа с видео обучения, записи от уебинари и много безплатни ресурси в помощ на всеки, който желае да повишава квалификацията си самостоятелно откъдето и когато пожелае. 

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.