fbpx
Share

Рядко си даваме сметка колко лесно всъщност можем да станем жертва на кибератака. Опасността важи с пълна сила както по отношение на личните данни, така и за фирмените. Всяка организация, независимо от нейния размер или сфера на дейност, е уязвима на технически неизправности, човешки грешки и кибератаки, които могат да доведат до загуба на важна информация. Предлагаме ви 5 важни стъпки, които изпълнявани заедно, ще ви осигурят сигурност и спокойствие, че сте защитили данните си.

Задължителните 3 – софтуерни актуализации, силни пароли, MFA

Много кибератаки използват уязвимости в остарял софтуер за достъп до защитени системи. Редовните актуализации на всички софтуерни продукти, включително операционни системи, приложения и антивирусни програми, са жизненоважни за предпазване от потенциални пролуки в сигурността. НПО организациите могат да настроят автоматични актуализации, където е възможно, за да са сигурни, че използват последните версии на софтуера.

Слабите или повторно използвани пароли са една от най-честите причини за компрометиране на акаунти. Организациите трябва да имат политики във връзка с паролите и да въведат строги изисквания за създаване на пароли, включващи комбинация от букви, числа и специални символи. Също така, редовната смяна на пароли и използването на мениджър на пароли могат да помогнат за поддържането на сигурността на акаунтите.

Многофакторната автентикация (MFA) добавя допълнителен слой защита, изисквайки не само парола, но и втори фактор на удостоверяване, като SMS код или автентикационно приложение. Това значително усложнява задачата на злоумишлени лица да получат достъп до чувствителни системи, дори ако имат паролата.

Kиберсигурност: 7+1 заплахи, за които да внимаваме

Архивиране на данните – рутинна, но критично важна мярка

Съществуват различни методи за архивиране, включително локално архивиране (на физически носители – компютър, флашка) и архивиране в облак. Много организации предпочитат хибриден подход, който комбинира и двете, за да максимизират сигурността и достъпността. Важно е да изберете метод, който отговаря на нуждите и капацитета на вашата организация.

Стратегията 3-2-1 е просто правило, което означава: създаване на три копия на вашите данни, съхраняване на тези копия на два различни типа носители и пазене на едно копие извън мястото на основната дейност. Тази стратегия осигурява допълнително ниво на сигурност в случай на физическо унищожение или технически срив.

Създаването на резервни копия е само първата стъпка.

Редовното тестване на тези копия за възстановяване е критично, за да се уверите, че те наистина работят, когато имате нужда от тях. Планираните тестове помагат за откриване на потенциални проблеми с архивираните данни, преди те да станат критични.

Управление на достъпа – стриктно спазване на правата, които има всеки служител

Първата стъпка в управлението на достъпа е идентифицирането на всички чувствителни данни, с които вашата организация работи. Това може да включва лични данни на бенефициенти и донори, финансова информация и документация по проекти. Веднъж класифицирани, тези данни трябва да бъдат строго защитени.

Създайте ясни роли и отговорности за всички служители и доброволци в организацията. Всяка роля трябва да има дефинирани права за достъп до информация, които са строго свързани с техните работни задачи. Това означава, че служителите получават достъп само до данните, от които наистина имат нужда за изпълнението на своите функции.

На следващо ниво може да включите технологични решения като системи за управление на идентичността и достъпа (Identity and Access Management), които могат да автоматизират процесите на контрол. Тези системи позволяват лесно управление на потребителски профили и права за достъп, както и предоставят допълнителни възможности за сигурност като многофакторна автентикация.

Редовните одити на правата за достъп са съществени за откриване на всякакви аномалии или несъответствия в достъпа до информация. 

Сигурност на електронната поща като основен канал за комуникация

Всяка НПО трябва да разработи и внедри политика за електронната поща, която да определя как служителите да я използват и какви действия са забранени. Тази политика трябва да включва освен указания за създаване на сигурни пароли и използване на многофакторна автентикация, също и процедури за обработка на подозрителни имейли.

Прикачените файлове и връзките в имейлите са чести вектори за разпространение на вируси и малуер. Важно е да се наложат правила за автоматично сканиране на всички прикачени файлове с антивирусен софтуер, преди те да бъдат отворени. Служителите трябва да бъдат обучени да подозират всички връзки, дори и тези, които изглеждат легитимни, и да проверяват уебсайтовете ръчно вместо да кликват пряко върху тях.

Антиспам и антивирусните филтри автоматично да филтрират подозрителни имейли, да блокират зловредни прикачени файлове и да предотвратяват достигането до служителите на потенциално опасно съдържание.

Вижте още 👉 Сигурност на имейла през 2024 – актуални съвети

кибурсигурност

Периодични обучения за служителите – най-критичен елемент е човека

Докато технологията играе важна роля в киберсигурността, човешкият фактор остава критичен елемент. Той е и най-силната защита, и най-слабата връзка. 

Обученията трябва да включват практически примери и симулации, които учат служителите как да разпознават подозрителни имейли, линкове или призиви за действие.

Служителите трябва да знаят как да проверяват произхода на имейлите и да не предоставят лична или служебна информация без стриктна проверка.

Обученията трябва да обясняват как и къде трябва да се съхраняват чувствителни данни, както и процедурите за тяхното споделяне вътре и извън организацията.

Не на последно място служителите трябва да са наясно с политиките за защита на данните и да знаят как да действат в случай на нарушение на сигурността.

Кибер сигурност

За да подпомогнем НПО в тази критична област, ние от Startup Factory предлагаме специализиран видео курс „Информационна сигурност за НПО“. Този курс е разработен с цел да предостави на служителите в НПО необходимите знания и умения за защита на тяхната работа в цифровата среда. Курсът включва модули, които обхващат основите на киберсигурността, стратегии за разпознаване на фишинг и правилното управление на чувствителни данни.

Обучението е подходящо както за нови, така и за опитни служители и предлага практически съвети, които могат веднага да бъдат приложени в ежедневната работа на организацията.

Публикацията е подготвена от Теодора Енева

Тази статия е част от серия публикации, които имат за цел да подобрят уменията на служителите на организациите на гражданското общество в областта на информационната сигурност.

В днешно време, когато информацията играе все по-голяма роля и организациите работят с голям обем от чувствителни данни, заплахите за информационната сигурност се увеличават. Недостатъчната информационна сигурност може да наруши конфиденциалността на данните, да изкриви тяхната достоверност и да ограничи достъпността им, което води до сериозни последици, вкл. загуба на доверие от страна на партньорите, финансови загуби и нарушаване на репутацията.

EU Logo
GMF

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект InfoSec Skills+, който се реализира с финансовата подкрепа на Transatlantic Foundation по проект PROTEUS, съфинансиран от Европейския съюз. 

Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция по образование и култура. Европейският съюз и представляващият орган не могат да носят отговорност за тях.

Подобни статии

За Startup Factory:

Startup Factory logo

Startup Factory e сдружение с нестопанска цел, което работи от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на младежи и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в България. През 2022 г. организацията създаде платформа с видео обучения, записи от уебинари и много безплатни ресурси в помощ на всеки, който желае да повишава квалификацията си самостоятелно откъдето и когато пожелае. 

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.