fbpx
Share
В 21 век, когато обменът на информация става все по-интензивен и организациите работят непрекъснато с голям обем от чувствителни данни, притесненията относно информационната сигурност стават все по-основателни.

 

Слабата информационна защита може да представлява сериозна заплаха.

 

⚡ Защо е важна информационната сигурност?

 Слабостите в информационната защита не само излагат данните на риск, но и могат да доведат до сериозни последици. Нарушенията в конфиденциалността на данните, изкривяването на тяхната достоверност и ограничаването на достъпността са само някои от проблемите, пред които стоят организациите. Тези нарушения не само създават реална заплаха за финансовите резултати, но и водят до загуба на доверие от страна на клиентите и партньорите, както и до сериозни финансови загуби.

Вижте още 👉 Kиберсигурност: 7+1 заплахи, за които да внимавате

Какви стъпки могат да предприемат организациите за укрепване на информационната сигурност?

1. Разработване на интегрирани политики по сигурността: Важно е всяка организация да разработи и приложи строги политики, които да обхващат всички аспекти на сигурността, включително управление на достъпа, криптографска защита на данните, сигурност при обмен на информация и др.

2. Имплементиране на технологични решения: Включването на технологии като многофакторна автентикация, криптиране на данни и мрежови решения като защитни стени и системи за детекция на кибер атаки, са критични.

3. Регулярно тестване и оценка на сигурността: Провеждане на регулярни пенетрационни тестове и оценки на уязвимостите за идентифициране и отстраняване на потенциални слабости в информационната сигурност.

Вижте още 👉  Анкета „Спокойни ли сте за информационната си сигурност?“

4. Управление на инциденти и възстановяване: Разработване на планове за реакция при инциденти и стратегии за възстановяване след нарушения на сигурността, за да се минимизират възможните щети.

Какво могат да направят служителите за укрепване на информационната сигурност?

1. Обучение и осъзнаване: Служителите трябва редовно да участват в обучения за информационна сигурност, за да разпознават и предотвратяват потенциални заплахи като фишинг атаки и социално инженерство.

От съществено значение служителите в организациите да притежават актуални знания и умения в областта на информационната сигурност. Обучението става основен инструмент в борбата срещу новите заплахи, които произлизат от съвременните технологии. То не само ще подобри способностите на персонала за защита на информацията, но и ще насърчи осъзнатостта за риска и етичното поведение в онлайн средата.

Допълнителното обучение в областта на информационната сигурност не е разход, а инвестиция в стабилното и устойчиво бъдеще на организациите. Съвременният свят изисква от нас не само да се адаптираме към технологичните предизвикателства, но и да ги предвиждаме и предотвратяваме.

2. Спазване на политики и процедури: Важно е служителите стриктно да спазват вътрешните политики и процедури за сигурност, включително използването на силни пароли и редовно обновяване на софтуера.

3. Отговорно поведение онлайн: Служителите трябва да практикуват отговорно поведение при използването на интернет и корпоративни мрежи, избягвайки съмнителни уебсайтове и недоверени

източници на информация.

4. Сътрудничество с IT отдела: При забелязване на необичайна дейност или потенциални заплахи, служителите трябва незабавно да информират IT отдела. Това може да помогне за бързо реагиране и предотвратяване на евентуални инциденти.

5. Лична отговорност за сигурността на устройствата: В случай на използване на лични устройства за работа (BYOD политика), служителите трябва да подсигурят техните устройства с адекватни мерки за сигурност, като антивирусен софтуер и шифроване на данни.

Ролята на информационната сигурност в дългосрочната устойчивост на организацията.

Информационната сигурност не е само задължение на IT отдела или ръководството. Тя е колективно усилие, което изисква участието и ангажираността на всички служители. Развитието на устойчива култура на информационна сигурност е ключово за защита на ценните активи и репутацията на организацията.

Обучението и подготовката на персонала, съчетани с непрекъснатото подобрение на технологичните и процесуални мерки за сигурност, са фундаментални за адаптирането към бързо променящата се киберсигурностна среда. Това изисква не само постоянно наблюдение и актуализация на сигурностните стратегии, но и ангажираността на всеки служител да действа отговорно и информирано.

Укрепването на информационната сигурност е цел, която изисква интегриран подход и колаборация на всички нива в организацията.

Това включва разработване на ефективни политики и процедури, инвестиции в съвременни технологии и инструменти, както и непрекъснато обучение и повишаване на осведомеността на служителите.

Само чрез тази колективна ангажираност можем да гарантираме сигурността на нашата информация и да поддържаме доверието на нашите клиенти и партньори в един все по-дигитализиран свят.

Лекция на тема „Modern Identity Security Platforms“

Анкета „Спокойни ли сте за информационната си сигурност и за сигурността във вашата организация❓“

👉 Моля, попълнете анкетата (отнема 2 мин.), а отговорите ви ще ни помогнат да ви предложим начини за укрепване на защитните мерки, за да се адаптирате към бързо променящата се цифрова среда и да изградите по-устойчиви информационни системи.

❗След като попълните анкетата ще получите достъп до необходимите обучения, ресурси и подкрепа, за да можете да подобри защитните практики и да изградите по-устойчива и сигурна информационна среда за себе си и в организацията, в която работите.

EU Logo

Настоящата публикация е създадена от екипа на сдружение Startup Factory в рамките на проект InfoSec Skills+, който се реализира с финансовата подкрепа на Transatlantic Foundation по проект PROTEUS, съфинансиран от Европейския съюз. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение Startup Factory и не отразяват непременно вижданията на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция по образование и култура. Европейският съюз и представляващият орган не могат да носят отговорност за тях.

Подобни статии

За Startup Factory:

Startup Factory logo

Startup Factory e сдружение с нестопанска цел, което работи от 2015 година за развитието на дигиталните и предприемачески умения на младежи и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в България. През 2022 г. организацията създаде платформа с видео обучения, записи от уебинари и много безплатни ресурси в помощ на всеки, който желае да повишава квалификацията си самостоятелно откъдето и когато пожелае. 

ИСКАШ ЛИ ДА РАЗБИРАШ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕДИ ВСЕКИ ДРУГ?

Запиши се за месечния ни бюлетин и ще научаваш всичко първи: събития, обучения, новини и възможности.