fbpx

КУРСОВЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ДИЗАЙНА

Обучението Основи на графичния дизайн изгражда базови умения за създаване на графична композиция.  Усвояват се основните стъпки в творческия дизайн-процес. Включено е и въведение в използването на софтуера за редактиране на цифрови изображения Photoshop. Обучението служи и като добра отправна точка, чрез която желаещите да задълбочат познанията си в областта на визуалната естетика и лесно да преминат към обучение в друга сфера на дизайна. 

Обучението по Дигитално рисуване запознава участниците  с основните инструменти и техники за създаване на илюстрации в цифрова среда. Подобрява визуалната култура на участниците и им помага да представят идеите си чрез съвременни софтуерни продукти.

Визуалното представяне е водещо в 21 век. Ние помагаме на курсистите да представят по-ясно идеите си, да създават видео или изображения, които ангажират, да изграждат качествено потребителско изживяване. Обучаваме ги да работят със съвременни софтуерни програми.

ОСНОВНИ ЛЕКТОРИ

Боян Петков

Боян Петков

Боян Петков е професионален дизайнер с над 15 годишен опит. Доктор по ергономия и промишлен дизайн, има изследователски интереси в областта на музикалната визуализация и търсенето на синергия между физическия и дигиталния свят. Специализирал дизайн в Австрия, Италия и Гърция. Обича работата в екип и участва в иновационни стартиращи бизнес проекти, прилагащи съвременни технологии в информационния дизайн. Освен това работи на свободна практика по мултидисциплинарни проекти, разработка на мобилни приложения, уеб дизайн, продуктов дизайн, дизайн на опаковка, лого дизайн, графичен дизайн

Петя Бонева

Петя Бонева

Петя Бонева се занимава с дизайн и дигитално рисуване от 2007г. Завършва докторска степен по дизайн в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Работи повече от осем години в сферата на гейминг индустрията, а от лятото на 2018г. взима активно участие в децентрализираната платформа за живи предавания Dlive едновременно като стриймър и дизайнер по различни проекти.

КУРСОВЕ ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕО И ДИГИТАЛНО РИСУВАНЕ